Lạc đà và lỗ kim

“Cách nhét voi vào tủ lạnh”

10:38 18/07/2019

Có những điều bất cập của đất nước đã diễn ra và tồn tại một cách vô cùng kỳ lạ. Nhân dân nhìn vào đấy không khỏi hồ nghi về tính nghiêm minh của pháp luật đối với một bộ phận khác. 

Ý kiến bạn đọc