Áo rách, mình thương:

Ca sĩ Trần Lập: Cuộc sống xô lệch quan điểm

16:53 09/01/2014

Cuộc sống đôi khi xô xệch các quan điểm và các hành xử của họ như là dây xích lệch bánh răng. Người yếu thế la toáng lên, oán trách người kia chưa chắc đã vì mình đúng, có thể chính người đó chưa biết mình sai. Dân tình có tâm lý bảo vệ kẻ yếu nên nhiều khi chưa hiểu nội tình đã lên án người kia.

Ý kiến bạn đọc