Lập ngôn - lập danh:

Ca sĩ Quang Hà: Tùy theo nhận thức của mỗi người

15:00 13/05/2014

- Văn hóa ứng xử thì cần thiết với tất cả mọi người, với người của công chúng thì theo tôi lại càng phải ứng xử có văn hóa hơn. Đúng không anh?

Ý kiến bạn đọc