Bức tranh thờ của dòng họ Phạm Đình

07:10 16/03/2020

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc lúc sinh thời từng nhận định: "Tìm hiểu hồ Tây chính là tìm hiểu một bộ phận cơ bản của văn hóa Thăng Long - Hà Nội". Câu chuyện quanh bức tranh thờ quý báu của dòng họ Phạm Đình thuộc làng cổ Đông Xã ven hồ Tây góp thêm một lát cắt nhỏ cho vấn đề này.

Ý kiến bạn đọc