Bạn đọc hỏi nhà báo trả lời số 93

Bữa ăn là cơ hội tạo ra một thế giới chia sẻ, yêu thương

10:38 27/10/2015

Nghe về một bữa ăn có đủ các thành viên trong gia đình tưởng là chuyện quá đơn giản và chẳng có ý nghĩa gì quan trọng. Nhưng thực ra nó vô cùng quan trọng.

Ý kiến bạn đọc