“Bình thường mới” đến với chúng ta như thế nào?

15:44 25/05/2020

Vấn đề quan tâm lớn nhất của rất nhiều người trên thế giới, trong đó có người Việt Nam chúng ta hiện nay, đó là sự trở lại sau đại dịch COVID-19. Trên thế giới, nhiều thành phố đã mở cửa sau nhiều tháng, nhiều ngày phong tỏa. Ở Việt Nam, lệnh cách ly xã hội cũng đã hết hạn, và từ giáo dục đến giao thông, từ những vận động lớn của đời sống kinh tế quốc gia đến những vận động nhỏ của từng nhà, từng người cũng dần trở lại bình thường.

Ý kiến bạn đọc