Chuyện đất và nước mắt

Bi kịch của đất

14:20 15/11/2016

Trên bàn làm việc của tôi là bộ hồ sơ dầy cộm của một nhân vật đang khiếu kiện đất đai, tôi có từ chối là vì tôi không còn viết mảng điều tra nữa...

Ý kiến bạn đọc