Bảo vệ sự minh bạch đến cùng!

11:50 01/05/2020

Ở trên thế giới bây giờ, đâu đó vẫn có những dấu hỏi về tính minh bạch trong số liệu người nhiễm bệnh, số liệu người tử vong, nhưng riêng ở Việt Nam thì không ai nghi ngờ như vậy cả. Theo tôi, sự minh bạch chính là yếu tố tối quan trọng để Việt Nam trở thành một "điển hình chống dịch", được bạn bè quốc tế ngợi khen.

Ý kiến bạn đọc