Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc: Dò dẫm cùng luật pháp

08:45 22/07/2008

Nghệ sỹ Việt Nam vốn tránh chuyện tiền bạc. Mọi người đều âm thầm ấm ức, hoặc nếu có, cũng là chửi toáng lên trong một cuộc nhậu rồi thôi. Ấy thế mà Phó Đức Phương xuất hiện. Ông nói ông đòi tiền giúp các nhạc sỹ. Thế nên, tên ông nóng trên báo. Ông chỉ trích những đơn vị kinh doanh mà không chịu trả tiền. Nhưng rồi ông cũng hứng chịu đủ điều tệ hại từ dư luận. Và rất nhiều khi ông bị các nhà báo quay... như dế!

Ý kiến bạn đọc