Bao giờ chúng ta sống được... bằng lương?

12:19 06/03/2021

LTS: Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, với nhiều quy định thay đổi liên quan đến lương tối thiểu. Nhưng, có lẽ, Việt Nam cần những thay đổi mạnh hơn nữa về lương để có thể tạo ra một bước nhảy vọt thực sự.

Ý kiến bạn đọc