Nhìn lại một mùa văn học:

Báo động hiện tượng “khảo cổ văn chương”

15:57 11/01/2010

Người viết trẻ ít thiên kiến và thường nhìn trực diện vấn đề hơn. Họ cũng có nhiều phương tiện để theo dõi và cập nhật đời sống văn học hơn. Họ chia sẻ những góc nhìn khác nhau, nhưng tựu trung cho thấy, văn học 2009 không có điểm sáng, trong khi đó giới phê bình lại đang trốn tránh thực tại, không đồng hành cùng các nhà văn mà tìm kiếm những tác giả và thư tịch cũ như một dạng "khảo cổ văn chương"

Ý kiến bạn đọc