75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giữ nước thời bình

21:04 02/09/2020

“Thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang sơn”, lời răn dạy của người xưa vẫn vẹn nguyên giá trị trong mọi thời kỳ lịch sử, mọi triều đại.

Ý kiến bạn đọc