Tài sản cán bộ cao cấp

Cần những bàn tay sắt

08:35 24/06/2017

Để quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát tài sản cán bộ cao cấp thật sự mang lại hiệu quả, có ý kiến cho rằng cần phải có những bàn tay sắt vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, không nể nang, không vùng cấm.

Ý kiến bạn đọc