Tấm lòng Thủ tướng, tư duy địa phương

Lệ làng biến tướng

11:18 14/04/2017

Hãy bắt đầu câu chuyện về chuyên đề này một cách nhẹ nhàng, bằng một sự việc có thật mà tôi mới trải qua.

Ý kiến bạn đọc