Chảy máu ngân sách

09:41 03/08/2018

Đội vốn dự án chính là cách nói khác đi của một cụm từ mà chúng tôi nghĩ nên dũng cảm viết thẳng, đó chính là “chảy máu ngân sách”...

Ý kiến bạn đọc