Những tín hiệu mạnh mẽ

Khó nhất là chống tham nhũng

07:15 15/08/2017

Chống tham nhũng là cuộc chiến hết sức gian khó, đây là cuộc chiến không hề đơn giản như trong suy nghĩ của nhiều người. 

Ý kiến bạn đọc