Những con vật mua vui

Bằng con mắt hiện tại

18:57 13/07/2017

Có rất nhiều lễ hội liên quan đến việc sát hại động vật ở nước mình, là do tín ngưỡng, là do tôn kính tiền nhân, những bậc hiền tài hiến nhục thể của mình cho Tổ quốc, những bậc lương đống kiến thiết quốc gia.

Ý kiến bạn đọc