Phía sau lời xin lỗi

Dòng chữ trên hàng rào

14:24 11/06/2018

Có ít nhất hai Bộ trưởng trong kỳ họp Quốc hội này lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi về những tồn tại trong lĩnh vực quản lý của mình, đó là điều mà nhiều người đã được nghe và thấy nên tôi không lạm bàn nữa.

Ý kiến bạn đọc