Thước đo vận nước

Di ảnh trong lòng dân

14:36 27/03/2018

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải mất vào ngày 17-3-2018. Cố Thủ tướng mất đi trong niềm thương tiếc vô hạn của nhân dân. 

Ý kiến bạn đọc