vua Thiệu Trị

Bài thơ Xuân trong vườn Thiệu Phương của vua Thiệu Trị Tin ngày: 07/02/2020 18:02

"Mới hay muôn vật đều có ý, ân trạch tiền nhân thấm Thiệu Phương", vua Thiệu Trị đã viết trong bài thơ "Thiệu viên xuân sắc" (tập "Cung viên thập cảnh") những câu thơ tưởng nhớ các bậc tiền nhân như vậy.

Doãn Uẩn: Công bằng, trung trực, thanh liêm Tin ngày: 21/11/2018 10:41

Trong kỳ trước, chúng ta đã biết về hành trình quan lộ của Doãn Uẩn, vị quan tài năng và liêm khiết dưới thời ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. 

Bài học về phản biện chính sách thời vua Tự Đức Tin ngày: 12/09/2018 09:59

Trong khoảng 1.000 năm độc lập, người Việt chúng ta được cho là đã nhiều lần bỏ lỡ các cơ hội mang tính lịch sử có thể canh tân và thay đổi vận mệnh đất nước.