về hưu sớm

Ai muốn nhận 200 triệu, về hưu sớm?1 Tin ngày: 11/07/2018 11:44

Từ 100 - 200 triệu đồng để khuyến khích một cán bộ nghỉ hưu trước thời hạn, việc ấy nên hay không nên? Thực tiễn hay phi thực tiễn? Có thể đồng tình hay nhất định không thể đồng tình? 

Tư duy về hưu3 Tin ngày: 08/10/2017 07:43

Chính cái tư duy về hưu muốn xử sao thì xử, chính cái tư duy hy sinh đời bố củng cố đời con đã khiến bao nhiêu tập đoàn thua lỗ nghìn tỷ, bao nhiêu ngang trái vô lý nảy sinh...