vật chứng lịch sử

Những dấu hỏi về xác chiếc tàu chiến dưới sông Lô Tin ngày: 23/04/2017 07:07

Ngược lên Tuyên Quang để tìm lại dấu tích chiếc tàu chiến Pháp bị quân dân ta bắn chìm trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi biết vật chứng lịch sử này đã… biến mất.

Nhớ một thời xứ Lạng… Tin ngày: 29/08/2018 08:12

Cuối tháng Sáu, khi trời vẫn đổ lửa từ sáng sớm cho đến chiều muộn, tôi có dịp trở lại Lạng Sơn, lần thứ tư thì phải, để làm nhiệm vụ coi thi kì thi THPT Quốc gia 2018.