văn chương nghệ thuật

Bài 2: "O du kích nhỏ giương cao súng" Tin ngày: 23/09/2018 17:41

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gần như ngay lập tức, hình ảnh người nữ trong các tác phẩm văn chương nghệ thuật ở miền Bắc được mô tả theo chuẩn anh hùng xã hội chủ nghĩa với phẩm tính và hành động mang nhiều nét nam tính hóa.

Đời có lúc mất hết, vẫn còn văn chương Tin ngày: 20/01/2015 16:10

Giọng nói sang sảng, nghe vạm vỡ hơn rất nhiều vóc người gầy gầy nhỏ nhỏ, nhà văn Nguyễn Văn Thọ mà đã sa đà vào chuyện văn chương nghệ thuật, đố mà dứt ông ra được. Ông bàn chuyện gì cũng rốt ráo, như thể phải truy đến cùng gốc rễ mọi căn nguyên vấn đề, quyết không bao giờ để lửng câu chuyện. Ngoài đời hay trong tác phẩm, ông luôn giữ một thái độ như vậy, thái độ thẳng thắn và quyết liệt với chính mình, với các nhân vật của mình.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417