từ Hán - Việt

“Dân” và “gian” Tin ngày: 18/08/2020 11:18

“Dân gian” là một từ ghép Hán - Việt mang cái nghĩa rất đơn giản: ở trong dân. Nói “ở trong dân” là để khu biệt và khẳng định rằng nó không ở trong cung vua phủ chúa kín cổng cao tường, không ở trong chốn quan trường lề luật thâm nghiêm, không ở trong những hàn lâm học viện bề bề chữ nghĩa hoặc các tăng viện điều luật tầng tầng.

Liêm sỉ và cái bia miệng Tin ngày: 20/09/2016 10:52

Mấy ngày nay, theo dõi người ta cãi nhau, xoay quanh cái chuyện có nên cho học sinh học chữ Hán hay không mà thấy hoang mang quá.