trò chuyện cuối tháng

Phỏng vấn Cô Tấm Tin ngày: 09/07/2020 15:44

Cô Tấm: Là rất thực mà cũng rất ảo. Ví dụ như ai cũng biết Tấm, Cám. Nhưng cũng chưa ai gặp họ trong đời.

Phỏng vấn bảng đen Tin ngày: 23/09/2019 10:00

Đời bảng đen gắn bó với đời học sinh. Mà đời học sinh quan trọng nhất là Lễ Khai giảng hàng năm khi chuẩn bị vào lớp phổ thông...