triết lý giáo dục

John Dewey: Giáo dục chính là cuộc sống Tin ngày: 02/04/2016 15:28

Những cuốn sách về triết lý giáo dục thường có xu hướng quy về việc nghiên cứu một số nhà triết học - giáo dục học. Việc này thật sự có cơ sở hay không?

Đừng làm giáo dục như làm dự án Tin ngày: 08/05/2017 08:00

Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông mới do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết làm tổng chủ biên vừa đưa ra lấy ý kiến. Tinh thần của dự thảo nhằm hướng tới việc đổi mới giáo dục, góp phần đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận với thế giới.

Hành trình tìm kiếm mục tiêu Tin ngày: 15/09/2015 08:00

Nền Giáo dục Việt Nam đang thiếu hẳn một triết lý giáo dục. Thay vì vội vã nghiên cứu và áp dụng các mô hình thay đổi, đã đến lúc giáo dục Việt Nam cần bình tâm nhìn lại để xác định cho rõ: Triết lý giáo dục (cần thiết) là gì?

Ba mục đích của giáo dục1 Tin ngày: 10/08/2015 09:25

Muốn có một nền giáo dục tốt thì phải có một triết lý giáo dục đúng đắn. Nhưng thế nào là một triết lý giáo dục đúng đắn? Theo tôi, mọi triết lý giáo dục phải trả lời một câu hỏi: Chúng ta muốn (hay phải) đào tạo những con người như thế nào?

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417