triết gia vĩ đại người Đức

Đi bộ kiểu Kant Tin ngày: 25/06/2020 23:33

Cuộc đời của Immanuel Kant, triết gia vĩ đại người Đức, có thể khiến nhiều người thất vọng: chúng không sôi nổi cũng chẳng khổ hạnh. Thậm chí còn nhàm chán, với những hành vi quá cơ bản lặp đi lặp lại trong hàng chục năm.