trạng thái bình thường mới

COVID-19 không còn là "bình thường mới"? Tin ngày: 24/08/2020 12:04

COVID-19, bây giờ không ai có thể lường trước, càng không thể tự tin nói chắc bất cứ điều gì. Có nghĩa là chúng ta cũng không thể hy vọng là đến một thời điểm cụ thể nào đó,  COVID-19 sẽ chấm dứt ở Việt Nam nói riêng, và phạm vi toàn cầu nói chung. Khi COVID-19 mới xuất hiện, chúng ta bảo rằng loài người bước vào trạng thái "bình thường mới".

Trước biến động, tại sao phải...lập một hàng rào? Tin ngày: 17/08/2020 08:52

Biến động tất yếu xảy ra trong một đời người cũng như trong số phận một đất nước, một dân tộc. Vấn đề do vậy không phải là chạy trốn biến động, mà là phải tìm những kỹ năng tốt nhất để đối diện và giải quyết biến động.

Phá vỡ sự ổn định tầm thường Tin ngày: 10/07/2020 09:58

“Xác lập trạng thái bình thường mới” đã trở thành câu nói quen thuộc suốt thời gian qua. Và từ trạng thái ấy, nên chăng chúng ta cũng nên nghĩ về một trạng thái cũ, của thời kỳ “bình thường cũ”. Ấy là trạng thái “ổn định”, thứ mà nhiều người vẫn coi là một tiêu chuẩn. Để có “bình thường mới”, thiết nghĩ việc phá bỏ “ổn định tầm thường” cũng là một việc đáng làm, nên làm…