thời kỳ tiền khởi nghĩa

Hồ Chí Minh - nhà Hoa Kỳ học Tin ngày: 13/02/2015 13:26

Hồ Chí Minh là một con người hiếm có. Không chỉ là một nhà cách mạng, ông còn là người tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn ngành Hoa Kỳ học. Điều này thật đáng kinh ngạc, nhưng Hồ Chí Minh không chỉ đến, nghiên cứu, mà còn có những bài viết thuộc loại sớm nhất về Hoa Kỳ mà tác giả là người Việt.