thiên tài âm nhạc

Những bức thư của Beethoven Tin ngày: 20/04/2020 08:10

Chúng ta không cần bất cứ một dòng nào nữa để nói về sự vĩ đại của gia tài âm nhạc Beethoven. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần nhiều dòng, nhiều trang, thậm chí là nhiều cuốn sách để nghiền ngẫm về những biến động cá nhân của thiên tài âm nhạc này. Bởi dường như càng nghiền ngẫm, người hậu thế càng nhận ra ông "khó hiểu" hơn nhiều so với những gì mình vẫn tưởng.

Mozart và bản nhạc huyền thoại của Vatican Tin ngày: 14/02/2017 20:30

Nhà soạn nhạc người Áo thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart nổi tiếng về nhiều điều nhưng ít người biết có lần ông đã “đạo” một bản nhạc hợp xướng của Vatican theo trí nhớ.

Nghệ thuật của sắc màu Tin ngày: 27/10/2018 10:45

Tôi vẫn thường nghĩ về các họa sĩ bằng một suy nghĩ, họ là những người "mơ mơ, thực thực", tỉnh và mộng đều nằm trong nét cọ tài hoa.