tháng mưa

Sài Gòn có một cơn mưa Tin ngày: 10/07/2017 07:10

Đã có rất nhiều người viết về cơn mưa Sài Gòn, đã có rất nhiều người viết về cà phê Sài Gòn, nhưng duy chỉ có Ngọc Lễ mới hiểu Sài Gòn mưa, Sài Gòn cà phê vào năm 1997.