thân lừa ưa nặng

Có đúng là thân lừa ưa nặng? Tin ngày: 09/09/2020 07:25

Nói thật là tôi khá nghi ngờ về câu chuyện ngụ ngôn "Thân lừa ưa nặng". Một con lừa khi chất chưa đủ nặng trên lưng thì không chịu đi, chỉ khi một gánh nặng đè trên lưng nó mới chịu bước! Lừa là loài ngu độn như thế sao! Và giả dụ đúng như thế thì có bao nhiêu người thích ứng xử kiểu con lừa?