tham vọng quyền lực

Lãnh đạo liêm khiết, trong sạch sẽ nêu gương cho cấp dưới, tạo niềm tin cho xã hội Tin ngày: 15/10/2017 08:59

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc lưu ý: Người lãnh đạo phải ý thức được trách nhiệm của mình để tập trung công việc, lãnh đạo quản lý. Còn nếu chưa gì đã lợi dụng quyền lực để tham nhũng, để đạt được lợi ích cá nhân của mình thì nói gì nữa, như vậy là tầm thường hóa mình đi, chỉ vì cái nhà, cái đất, cái xe..., tức tự tầm thường hóa vì những lợi ích vật chất trong cuộc sống.

Tham vọng quyền lực Tin ngày: 12/09/2017 09:49

Với Quy định số 90-QĐ/TƯ, lần đầu tiên, Đảng ta ban hành quy định cụ thể, chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đặc biệt, quy định nêu rõ, cán bộ thuộc diện nói trên phải “tuyệt đối không tham vọng quyền lực”.

Chống tham vọng quyền lực cá nhân là phát huy quyền lực của nhân dân Tin ngày: 31/08/2017 08:35

Tròn 72 năm trước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và ngay lập tức phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, vận nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Lịch sử đã phó thác Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ nền độc lập non trẻ và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417