sử dụng nhân tài

Nỗi buồn “chảy máu” chất xám Tin ngày: 09/12/2015 08:13

12/13 quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" nhận học bổng du học của chương trình và sau khi đi học ở xứ người, các em không về nước làm việc. Câu chuyện du học rồi không về là công thức không lạ đối với chúng ta, nhưng khi nhìn vào các con số, ở vị trí những người giỏi nhất được nhiều người biết đến trong một cuộc thi, thì mới thấm hết nỗi buồn về sự sử dụng nhân tài ở ta.

Vì đâu nhân tài... bỏ chạy?! Tin ngày: 13/04/2019 08:55

Trong vài năm gần đây, Chính phủ rất quyết liệt với vấn đề thu hút người tài.