phỏng vấn tiến sĩ

Phỏng vấn một cô tiến sĩ1 Tin ngày: 19/04/2016 08:14

- Phóng viên (PV): Thưa cô, nghe nói cô vừa nộp đơn nghỉ việc ở một tòa báo chuyên ngành, đúng không?
- Tiến sĩ: Đúng!