nữ văn sĩ Harriet Beecher Stowe

"Túp lều bác Tôm " và câu chuyện có thật về người nô lệ làm rung chuyển nước Mỹ Tin ngày: 16/06/2020 08:43

Lúc sinh thời, cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gọi nữ văn sĩ Harriet Beecher Stowe, tác giả cuốn “Túp lều bác Tôm ” là "quý bà nhỏ bé châm ngòi cho cuộc chiến vĩ đại".