nhờn kháng sinh

Tình trạng vi khuẩn nhờn thuốc thời đại của kháng sinh đã kết thúc? Tin ngày: 15/10/2017 08:33

Tình trạng nhờn thuốc kháng sinh (AMR), hay còn gọi là vi khuẩn kháng kháng sinh đã trở thành một thực trạng đáng báo động và là chủ đề chính trong cuộc họp hội đồng thường niên của Liên Hiệp quốc vào cuối năm vừa qua.