nhân sinh quan

Tại sao phải quay ngược tấm hình? Tin ngày: 26/07/2018 10:56

Quay ngược tấm hình trong một đề thi, ta sẽ thấy những điều tưởng chừng phi logic trở thành logic. Đọc ngược một bài thơ, ta sẽ thấy một sự sống tưởng chừng đang mất đi lại là một sự sống sinh sôi, kỳ diệu...