nhạc sĩ Giao Tiên

Nhạc sĩ Giao Tiên: Hào hoa một kiếp chung tình Tin ngày: 01/03/2019 16:08

Nhạc sĩ Giao Tiên năm nay đã 78 tuổi, răng đã rụng và miệng đã móm vẫn không làm tắt nụ cười hóm hỉnh thường trực trên khuôn mặt ông.