nhà thơ Lê Quang Trang

Nhà thơ Lê Quang Trang: Nghe sững sờ làn khói lá tre bay Tin ngày: 27/02/2019 16:11

Nhà thơ Lê Quang Trang sinh năm Đinh Hợi 1947 tại Vạn An, Yên Phong, Bắc Ninh. Đón mùa xuân Kỷ Hợi 2019, ông tròn 72 tuổi.