nhà tâm lý học John B Watson

"Lạm phát hạnh phúc" Tin ngày: 24/03/2020 15:39

Vào năm 1920, nhà tâm lý học người Mỹ John B Watson đã công bố kết quả của một trong những bài báo gây tranh cãi bậc nhất về mặt đạo đức trong một thế kỷ qua.