nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Vân

Mù u bông trắng lá thắm nhụy vàng… Tin ngày: 09/08/2020 17:43

À vậy cứ tưởng tranh dân gian, dòng tranh Đông Hồ vẽ cảnh đánh ghen chỉ có một bức. Không đâu. Dăm bức đó chứ.