nhà Tây học

Hoàng Xuân Hãn: Nhà “Tây học” nặng hồn “dân tộc học” Tin ngày: 20/07/2018 09:40

Có thể nói, học giả Hoàng Xuân Hãn chỉ mất đi về mặt thể xác, chứ tinh hoa, di sản văn hóa của ông để lại vẫn còn hữu ích cho nhiều đời sau. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417