người xứ Lạng

Nhớ một thời xứ Lạng… Tin ngày: 29/08/2018 08:12

Cuối tháng Sáu, khi trời vẫn đổ lửa từ sáng sớm cho đến chiều muộn, tôi có dịp trở lại Lạng Sơn, lần thứ tư thì phải, để làm nhiệm vụ coi thi kì thi THPT Quốc gia 2018.