người kể chuyện

Nhà văn Nguyễn Thế Tường - Người kể chuyện bên dòng sông quê hương Tin ngày: 02/04/2021 09:33

Nhà văn này, đã từng ra Bắc vào Nam, mồ hôi và máu đổ trên đất Mẹ thân yêu, nay trở về, ngồi kể chuyện bên dòng sông quê hương.