người đánh thức

Người đánh thức những điều kỳ diệu Tin ngày: 24/03/2020 21:36

Đó không phải là một vị Thánh, không phải là một nhà truyền giáo, đó không phải người có khả năng làm ra phép thuật như chúng ta thường nghĩ. Đó là một người đặc biệt. Một người chưa biết sử dụng bất cứ một ngôn ngữ nào mà chúng ta đang sử dụng.