nghỉ dưỡng Sunnylands

ASEAN ở Sunnylands Tin ngày: 25/02/2016 10:22

Lần đầu tiên, ASEAN nhóm họp nhưng không diễn ra ở châu lục mà vươn sang bên kia bờ Thái Bình Dương, tổ chức ngay tại khu du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng Sunnylands. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417