nghề nhà báo

Phỏng vấn một nhà báo Tin ngày: 17/01/2016 16:53

Phóng viên (PV): Thưa anh, lý do gì anh nhăn nhó thế?
Nhà báo: Nhăn nhó vì tôi vừa đọc xong hai cuốn sách.