mù lòa bẩm sinh

Tôi ngồi ru đôi mắt tôi Tin ngày: 15/03/2016 09:55

Hãy để đôi mắt lướt trên những phiến đời đẹp đẽ. Hãy để đôi mắt phóng những tia nhìn mạnh mẽ. Hãy để đôi mắt trở thành linh hồn của một con người.