môi trường facebook

Tại sao phải kiến tạo một “quầng sáng vô hình”? Tin ngày: 14/08/2019 11:40

Một bậc thầy hoa đạo đi xem triển lãm tranh, đột nhiên dừng lại trước một bức tranh vẽ nhánh hoa huệ rồi hỏi tác giả: "Có phải ông đã vẽ phỏng theo một nhánh hoa mà người ta đã cắt cho ông không?". Câu trả lời: "Đúng vậy! Nhưng tại sao thầy lại biết?".